Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.09.2018 21:52:49 

MŠ Klegova 4 - odloučené pracoviště

poradna

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče.pdf  :

http://www.msmt.cz/file/40102/

cool cool cool cool cool cool cool cool

 

 

CO BY MĚLO UMĚT DÍTĚ VE VĚKU OD 3 DO 6 LET

Motorika

 

 

Hrubá motorika

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

1

Skok sounož

3

 

 

 

2

Překročí nízkou překážku

3

 

 

 

3

Chůze po schodech nahoru – střídá nohy

3

 

 

 

4

Stoj se zavřenýma očima

3,5

 

 

 

5

Přeskok přes čáru

3,5–4

 

 

 

6

Chůze po schodech dolů – střídá nohy

4

 

 

 

7

Přejde po čáře

4-5

 

 

 

8

Stoj na špičkách se otevřenýma očima

4-5

 

 

 

9

Poskoky na jedné noze

4-5

 

 

 

10

Chůze po mírně zvýšené ploše

4-5

 

 

 

11

Přejde přes kladinu

5

 

 

 

12

Přeskočí snožmo nízkou překážku

6

 

 

 

 

 

 

Jemná motorika

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

13

Manipulace s drobnými předměty (navlékání korálků, zasouvání kolíčků do otvorů…)

3–4

 

 

 

14

Stříhání

4

 

 

 

15

Otevírání dlaně postupně po jednom prstu

4

 

 

 

16

Dotkne se bříškem každého prstu na ruce bříška palce

5

 

 

 

17

Další činnosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmatové vnímání (taktilní percepce)

 

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

18

Pozná hmatem výrazně odlišné hračky

4

 

 

 

19

Pozná hmatem zvířátka (vel. 10 cm)

4–5

 

 

 

20

Rozliší různé povrchy, materiály

5

 

 

 

21

Pozná hmatem geometrické tvary

5-6

 

 

 

 

 

 

Spontánní kresba

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

22

Kreslení nevyhledává

 

 

 

 

23

Čáranice

2

 

 

 

24

Pojmenování čáranice

2,5–3,5

 

 

 

25

Hlavonožec

3–4

 

 

 

26

Postava (hlava, trup, končetiny)

4–5

 

 

 

27

Přibývající detaily:

5–6

 

 

 

28

Různorodost námětů, nejčastěji kreslí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafomotorické prvky

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

29

Čára svislá

3

 

 

 

30

Čára vodorovná

3

 

 

 

31

Kruh

3–3,5

 

 

 

32

Spirála

4–4,5

 

 

 

33

Vlnovka

4–5

 

 

 

34

Šikmá čára

4–5

 

 

 

35

Zuby

5,5

 

 

 

36

Horní smyčka

5,5

 

 

 

37

Spodní smyčka

5,5–6

 

 

 

38

Horní oblouk s vratným tahem

6

 

 

 

39

Spodní oblouk s vratným tahem

6

 

 

 

 

 

Návyky při kreslení

 

40

Držení tužky

 

41

Postavení ruky

 

42

Uvolnění ruky, tlak na podložku

 

43

Plynulost tahů

 

 

 

 

Vizuomotorika

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

44

Čára mezi dvěma liniemi (dráhy)

4

 

 

 

45

Jedna linie (rozcvičovací cviky)

4,5–5

 

 

 

46

Překreslí obrázek podle předlohy

6

 

 

 

 

 

 

Lateralita ruky

pravá ruka

levá ruka

ruce střídá

47

Navlékání korálků

 

 

 

48

Zasouvání kostek do otvorů

 

 

 

49

Skládání mozaiky z korálků, či hříbečků

 

 

 

50

Roztáčení káči

 

 

 

51

Zvonění zvonečkem

 

 

 

52

Gumování

 

 

 

53

Hod míčem

 

 

 

54

Kutálení míče, trefování kuželek

 

 

 

55

Šroubování uzávěrů lahví

 

 

 

56

Šroubování matičky

 

 

 

57

Zatloukání kladívkem

 

 

 

58

Hra s pískem – používání lopatky

 

 

 

59

Zvedání kbelíčku s pískem

 

 

 

60

Stříhání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lateralita oka

pravé oko

levé oko

oči střídá

61

Dívání se do kukátka, krasohledu

 

 

 

62

Dívání se do lahvičky

 

 

 

63

Dívání se do klíčové dírky

 

 

 

 

 

 

Lateralita

věk

nevyhraněná

vyhraněná, praváctví, leváctví

64

Ruky

 

 

 

65

Oka

 

 

 

 

 

Zrakové vnímání a paměť

 

 

Barva

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

1

Přiřadí barvu (základní barvy)

3

 

 

 

2

Na pokyn ukáže požadovanou barvu

3,5

 

 

 

3

Pojmenuje barvu (základní)

4

 

 

 

4

Přiřadí odstíny barev

5

 

 

 

5

Pojmenuje odstíny barev

6

 

 

 

 

 

Figura a pozadí

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

6

Vyhledá známý předmět na obrázku

3

 

 

 

7

Vyhledá objekt na obrázku podle předlohy

3,5

 

 

 

8

Vyhledá známý objekt na pozadí

4– 5

 

 

 

9

Odliší dva překrývající se obrázky

4– 5

 

 

 

10

Sleduje linii mezi ostatními

5,5

 

 

 

11

Vyhledá tvar na pozadí

6

 

 

 

 

 

 

Zrakové rozlišení (zraková diferenciace)

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

12

Odliší výrazněji jiný obrázek v řadě

3,5

 

 

 

13

Odliší obrázek v jiné velikosti

3,5

 

 

 

14

Odliší jiný obrázek v řadě

4,5

 

 

 

15

Odliší obrázek v řadě lišící se horizontální polohou

4,5– 5

 

 

 

16

Odliší obrázek v řadě lišící se detailem

5

 

 

 

17

Odliší shodné a neshodné dvojice lišící se detailem

5

 

 

 

18

Odliší obrázek lišící se vertikální polohou

5,5– 6

 

 

 

19

Vyhledá dva shodné obrázky v řadě

5,5– 6

 

 

 

20

Odliší shodné a neshodné dvojice lišící se vertikální polohou

5,5– 6

 

 

 

 

 

Část a celek (zraková analýza a syntéza)

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

21

Poskládá obrázek ze dvou částí

3– 3,5

 

 

 

22

Poskládá obrázek ze čtyř částí

3,5– 4

 

 

 

23

Poskládá obrázek z několika částí

4

 

 

 

24

Složí tvar z několika částí na předlohu

5

 

 

 

25

Složí tvar z několika částí podle předlohy

5,5

 

 

 

26

Doplní chybějící části v obrázku

5,5– 6

 

 

 

 

 

Zraková paměť

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

27

Pamatuje si tři předměty, pozná, který chybí

4

 

 

 

28

Pamatuje si tři obrázky, pozná, který chybí

4,5

 

 

 

29

Ze šesti obrázků si tři pamatuje

5

 

 

 

30

Pozná viděné obrázky

5– 6

 

 

 

31

Umístí obrázky na místo

6

 

 

 

 

 

 

Oční pohyby

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

(s připomenutím)

zvládá samostatně

32

Jmenuje objekty zleva doprava

5

 

 

 

33

Vyhledá daný první objekt ve skupině zleva doprava

5,5– 6

 

 

 

 

 

Sluchové vnímání a paměť

 

 

Naslouchání

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

1

Lokalizuje zvuk (ukáže směr)

3

 

 

 

2

Pozná předměty podle zvuku

3-4

 

 

 

3

Poznává písně podle melodie

4

 

 

 

4

Naslouchá krátkému příběhu, pohádce

4

 

 

 

 

 

Sluchové rozlišování (sluchová diferenciace)

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí ukáže obrázek

zvládá samostatně

5

Rozliší slova s vizuálním podnětem – změna hlásky  - hodinky – holínky

                          bota – nota                                          tráva-kráva

4

 

 

 

6

Rozliší slova bez vizuálního podnětu – změna hlásky – most – kost

                          kniha - kniha

                          udice-ulice

                          hrady-brady

                          vločka - vločka

                           konec-kopec

5

 

 

 

7

Rozliší slova s vizuálním podnětem

změna samohlásky - kapr- kopr

                                 perník-parník

4

 

 

 

8

Rozliší slova bez vizuálního podnětu – změna samohlásky - plot- plat

                                 drak - drak

                                  kus – kos

                                  sud - sad

                                 slavit-slevit

                                 les - les                      

4,5-5

 

 

 

9

Rozliší slova s vizuálním podnětem – znělé a neznělé hlásky, sykavky

                               kos –koš

                               kosa - koza

                               pije -bije

                               pupen - buben

4,5-5

 

 

 

10

Rozliší slova bez vizuálního podnětu –

znělé a neznělé hlásky, sykavky

                            hrad - hrad                        

                            zem-sem

                             ples-pleš

                             tělo-dělo

                            myš - myš

                             noc–nos

                             vozy-vosy

5

 

 

 

11

Rozliší slova s vizuálním podnětem –

změna délky - lyže-líže

                        páni-paní

5

 

 

 

12

Rozliší slova bez vizuálního podnětu – změna délky - dráha-drahá

                        kára-kárá

                        mává - mává                                                žila-žíla

                       lak-lák 

                       síla - síla                                             pára-párá

                       vila-víla               

5-5,5

 

 

 

13

Rozliší slova s vizuálním podnětem –

změna měkčení -  nemá-němá           

                          -  hrozny-hrozní

5,5

 

 

 

14

Rozliší slova bez vizuálního podnětu – změna měkčení - čistí-čistý                                            dýky-díky

                            mladý - mladý

                            lety-letí

                            hrady-hradí

                            psaní - psaní

                            tyká-tiká

5,5-6

 

 

 

15

Rozliší slabiky

tam-dam         dyn-din

dlo-plo                        zni-zny

tam-tam          tyl-tyl

čil-žil               kni-kny

don-don          díl-dýl

fal-val             pny-pny

hal-chal           del-děl

bro-bro            těk-tek

6-6,5

 

 

 

 

 

Sluchová paměť

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

16

Zopakuje větu ze 3 slov

3

 

 

 

17

Zopakuje 3 nesouvisející slova

4

 

 

 

18

Zopakuje větu ze 4 slov

4

 

 

 

19

Zopakuje 4 nesouvisející slova

5

 

 

 

20

Zopakuje větu z 5 slov

5

 

 

 

21

Zopakuje větu z více slov

6

 

 

 

22

Zopakuje 5 nesouvisejících slov

6

 

 

 

 

 

Sluchová analýza a syntéza

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

23

Roztleská slovo na slabiky

4

 

 

 

24

Zvládá rozpočitadla

4

 

 

 

25

Z trojice slov najde rýmující se dvojici

4,5-5

 

 

 

26

Určí, zda se 2 slova rýmují

4,5-5

 

 

 

27

Vyhledá rýmující se dvojice

5

 

 

 

28

Určí počet slabik

5

 

 

 

29

Určí počáteční hlásku slova

5

 

 

 

30

Určí slova začínající danou hláskou

5-5,5

 

 

 

31

Určí poslední souhlásku ve slově (les)

5,5-6

 

 

 

32

Určí, zda slovo obsahuje danou hlásku

5,5-6

 

 

 

33

Slovní kopaná

6-7

 

 

 

34

Určí poslední samohlásku ve slově

6-7

 

 

 

35

Z hlásek složí slovo ( uzavřenou slabiku: p-e-s)

6-7

 

 

 

36

1 slab. slovo analyzuje na hlásky (myš)

6-7

 

 

 

37

Z hlásek složí 2 slab. slovo( k-o-l-o)

7

 

 

 

38

2 slab. slovo analyzuje na hlásky (voda)

7

 

 

 

 

 

Vnímání rytmu

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

39

Určí, zda 2 krátké rytmické struktury jsou shodné

4

 

 

 

40

Určí, zda 2 delší rytmické struktury jsou shodné

5

 

 

 

41

Napodobí rytmus (2-4 tóny, více)

5-6

 

 

 

42

Zvládá záznam krátké rytm. struktury

5,5-6

 

 

 

43

Zvládá záznam delší rytm. struktury

6

 

 

 

 

 

Vnímání prostoru

 

Vnímání prostoru, pojmy

věk

nezvládá

ukáže v prostoru, na sobě

ukáže na formátu

pojmenuje

Nahoře, dole

3

 

 

 

 

Předložkové vazby na, do, v

3– 4

 

 

 

 

Níže, výše

3,5– 4

 

 

 

 

Vpředu, vzadu

4

 

 

 

 

Předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi

4– 5

 

 

 

 

Daleko, blízko

4– 5

 

 

 

 

První, poslední

4,5

 

 

 

 

Uprostřed, prostřední, předposlední

5

 

 

 

 

Orientace v okolí – dítě ví, jak se jde do obchodu, do školky…

4– 5

 

 

 

 

Hned před, hned za

5

 

 

 

 

Vpravo, vlevo na vlastním těle

5

 

 

 

 

Vpravo, vlevo – umístění předmětu

5– 5,5

 

 

 

 

Vpravo nahoře – dvě kritéria

6

 

 

 

 

Vpravo, vlevo na druhé osobě

7,5– 8

 

 

 

 

 

 

Vnímání času

 

 

Vnímání času

 

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí ukáže na obrázku

zvládá samo- statně, aktivně používá

1

Přiřadí činnosti obvyklé pro ráno

4– 5

 

 

 

2

Přiřadí činnosti obvyklé pro poledne

4– 5

 

 

 

3

Přiřadí činnosti obvyklé pro večer

4– 5

 

 

 

4

Přiřadí činnosti obvyklé pro dopoledne

4,5– 5

 

 

 

5

Přiřadí činnosti obvyklé pro odpoledne

4,5– 5

 

 

 

6

Rozliší dříve, později (seřadí dva obrázky)

4,5

 

 

 

7

Seřadí obrázky podle posloupnosti děje, jmenuje, co se stalo nejdříve, později, naposled

5

 

 

 

8

Rozlišuje pojmy nejdříve, před tím, nyní, potom

5

 

 

 

9

Začíná se orientovat ve dnech v týdnu

5– 6

 

 

 

10

Přiřadí činnosti obvyklé pro roční období

5– 6

 

 

 

11

Pojmy včera, dnes, zítra

6

 

 

 

12

Předevčírem, pozítří

6,5– 7

 

 

 

 

 

Základní matematické představy

 

 

Porovnávání, pojmy, vztahy

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

předmět přiřadí

zvládá samostatně

pojmenuje

 1

Malý x velký

3

 

 

 

2

Hodně x málo

3

 

 

 

3

Všechny

3

 

 

 

4

Krátký x dlouhý

3,5

 

 

 

5

Úzký x široký

3,5

 

 

 

6

Nízký x vysoký

3,5

 

 

 

7

Prázdný x plný

3,5

 

 

 

8

Stejně, vytváření dvojic

3,5

 

 

 

9

Měně x více – výrazný rozdíl

3,5–4

 

 

 

10

Menší x větší

3,5–4

 

 

 

11

Kratší x delší

3,5–4

 

 

 

12

Nižší x vyšší

3,5–4

 

 

 

13

Některé

4

 

 

 

14

Žádné, nic

4

 

 

 

15

Měně, více, stejně – při odlišné velikosti a uspořádání prvků

5–5,5

 

 

 

16

O jeden více

5–6

 

 

 

17

O jeden méně

5–6

 

 

 

 

 

Třídění, tvoření skupin

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

pojmenuje

18

Podle druhu (jídlo, hračky)

3–3,5

 

 

 

19

Podle barvy

3,5

 

 

 

20

Podle velikosti

3,5

 

 

 

21

Podle tvaru

5

 

 

 

22

Pozná, co do skupiny nepatří

5–5,5

 

 

 

23

Podle dvou kritérií (žluté kruhy)

5,5

 

 

 

24

Podle tří kritérií (malé žluté kruhy)

6

 

 

 

 

 

 

Řazení

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

seřadí, ale nepojmenuje

zvládá samostatně

pojmenuje

25

Seřadí tři prvky podle velikosti

4

 

 

 

26

Pojmenuje nejmenší, největší

4,5

 

 

 

27

Seřadí podle kritérií:

malý, střední, velký;

vysoký, vyšší, nejvyšší

málo, méně, nejméně

4,5–5

 

 

 

28

Pojmenuje:

malý, střední, velký;

vysoký, vyšší, nejvyšší

málo, méně, nejméně

5

 

 

 

29

Seřadí 5 prvků podle velikosti

5

 

 

 

 

 

 

 

Množství

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

30

Množství do dvou

3

 

 

 

31

Množství do tří

3,5

 

 

 

32

Množství do čtyř

4–4,5

 

 

 

33

Množství do pěti

5

 

 

 

34

Množství do šesti

5–6

 

 

 

35

Množství do …

 

 

 

 

 

 

 

Tvary

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí přiřadí

zvládá samostatně pojmenuje

36

Kruh

3

 

 

 

37

Čtverec

3,5–4

 

 

 

38

Trojúhelník

5

 

 

 

39

Obdélník

5,5–6

 

 

 

 

 

Řeč

 

Lexikálně - sémantická rovina

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

1

Pojmenuje běžné věci na obrázku

3

 

 

 

2

Ukáže obrázek věci podle použití

3

 

 

 

3

Ukáže na obrázku činnost

3

 

 

 

4

Chápe pojmy „já, moje“

3

 

 

 

5

Správně používá slova „ano, ne“

3

 

 

 

6

Odpovídá na otázky „Co děláš?“ „Kde?“

3

 

 

 

7

Má zájem o obrázkové knížky, příběhy

3

 

 

 

8

Ukáže obrázek podle atributu

3– 3,5

 

 

 

9

Klade otázky „Proč?“ „Kdy?“

3– 3,5

 

 

 

10

Řekne, co je na obrázku

3– 3,5

 

 

 

11

Reprodukuje jednoduchou říkanku

3– 3,5

 

 

 

12

Chápe jednoduché protiklady

3,5

 

 

 

13

Identifikuje věci podle společných atributů

3,5

 

 

 

14

Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy

4

 

 

 

15

Ukáže obrázek podle aktuální situace

4

 

 

 

16

Vysvětlí, na co máme oči, knihy, auta…

4

 

 

 

17

Poslouchá pohádky, chápe děj

4

 

 

 

18

Spontánně vypráví podle obrázku

4

 

 

 

19

Doplní protiklady s názorem

4

 

 

 

20

Definuje význam pojmů

5

 

 

 

21

Chápe jednoduché vtipy a hádanky

5

 

 

 

22

Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji

5

 

 

 

23

Pojmenuje, co dělá určitá profese

5

 

 

 

24

Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to

5

 

 

 

25

Umí zpaměti kratší texty

5– 6

 

 

 

26

Tvoří nadřazené pojmy

5– 6

 

 

 

27

Tvoří antonyma

5– 6

 

 

 

28

Tvoří synonyma

5,5– 6

 

 

 

29

Pozná a vymyslí homonyma

5,5– 6

 

 

 

30

Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku

5,5– 6

 

 

 

31

Správně posoudí pravdivost či nepravdivost tvrzení

5,5– 6

 

 

 

32

Interpretuje pohádky, příběhy bez obrázkového doprovodu

5,5– 6

 

 

 

33

Chápe a ve správném pořadí realizuje i poměrně dlouhé a komplikovanější pokyny

5,5– 6

 

 

 

 

 

 

Morfologicko - syntaktická rovina

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

34

Mluví ve větách, k podstatným jménům a slovesům postupně přidává přídavná jména zájmena atd.

3

 

 

 

35

Rozlišuje mezi jednotným a množným číslem

3

 

 

 

36

Skloňuje

3

 

 

 

37

Tvoří souvětí souřadná

3

 

 

 

38

Tvoří souvětí podřadná

3,5– 4

 

 

 

39

Užívá čas minulý, přítomný, budoucí

4– 5

 

 

 

40

Užívá všechny druhy slov

4– 5

 

 

 

41

Mluví gramaticky správně

4– 5

 

 

 

42

Pozná nesprávně utvořenou větu

5– 6

 

 

 

43

Do příběhu doplní slovo ve správném tvaru

5– 6

 

 

 

 

 

Pragmatická rovina

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

44

Upřednostňuje verbální formu komunikace, pomocí řeči dosahuje cíle

3

 

 

 

45

Řekne svoje jméno, jména sourozenců, kamarádů

3– 3,5

 

 

 

46

Mluví nenuceně, pokouší se o krátkou konverzaci

3,5– 4

 

 

 

47

Spontánně informuje o zážitcích, pocitech, přáních

4

 

 

 

48

Předá krátký vzkaz

4

 

 

 

49

Řečový projev po obsahové i formální stránce odpovídá kritériím běžné konverzace

5– 6

 

 

 

50

Aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými

5– 6

 

 

 

51

Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu

5– 6

 

 

 

52

Dokáže zformulovat otázku, adekvátně odpovědět na otázku (samostatně a smysluplně)

5– 6

 

 

 

53

Smysluplně vyjádří myšlenku, nápad, mínění, popíše situaci, událost, vyjádří svoje pocity, prožitky…

5– 6

 

 

 

54

Řekne svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, svoji adresu

5– 6

 

 

 

 

 

Prvky neverbální komunikace

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

55

Oční kontakt

3– 4

 

 

 

 

 

4– 5

 

 

 

 

 

5– 6

 

 

 

 

 

Foneticko - fonologická rovina

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

56

Výslovnost

3– 4

 

 

 

 

 

4– 5

 

 

 

 

 

5– 6

 

 

 

57

Artikulační obratnost

3– 4

 

 

 

 

 

4– 5

 

 

 

 

 

5– 6

 

 

 

 

 

Hra

 

 

Hra

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

1

Staví z kostek (komín, vláček, most)

3

 

 

 

2

Navléká větší dřevěné korálky

3

 

 

 

3

Zastrká kolíky a jednoduché tvary do otvorů

3

 

 

 

4

Hraje si s vodou, hlínou, pískem

3

 

 

 

5

Napodobuje někoho nebo něco (krmí panenku, nakládá auto…)

3

 

 

 

6

Symbolická hra „jen jako“

3

 

 

 

7

Má rádo hračky, které jezdí (odrážedlo, tříkolku), vymýšlí jízdní dráhy pro autíčka

3–4

 

 

 

8

Hraje si s pískem (dělá bábovičky, staví hrady, tunely)

3–4

 

 

 

9

Staví z kostek, jednoduchých stavebnic

3–4

 

 

 

10

Skládá jednoduché puzzle, skládanky

3–4

 

 

 

11

Hraje si s figurkami lidí, zvířat

3–4

 

 

 

12

Hraje si jako „doopravdy“ na vaření, na doktora, prodavače, opraváře, farmáře

3–4

 

 

 

13

Hraje si s převleky

3–4

 

 

 

14

Sleduje hru ostatních a již se po kratší dobu účastní hry s jiným dítětem

3–4

 

 

 

15

Pohybové hry

4–5

 

 

 

16

Konstruktivní hry

4–5

 

 

 

17

Námětové hry

4–5

 

 

 

18

Hry s převleky

4–5

 

 

 

19

Společenské hry

4–5

 

 

 

20

Didaktické hry

4–5

 

 

 

21

Rukodělné (výtvarné) činnosti

4–5

 

 

 

22

Vyhledává hraní s dětmi

4–5

 

 

 

23

Pohybové hry

5–6

 

 

 

24

Konstruktivní hry

5–6

 

 

 

25

Námětové hry

5–6

 

 

 

26

Hry s převleky

5–6

 

 

 

27

Společenské hry

5–6

 

 

 

28

Didaktické hry

5–6

 

 

 

29

Rukodělné (výtvarné) činnosti

5–6

 

 

 

30

Akceptuje pravidla soutěživých her

5–6

 

 

 

31

Daří se mu vyrovnat s prohrou

5–6

 

 

 

32

Při hrách uplatňuje iniciativu

5–6

 

 

 

 

 

Soustředění na hru

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

33

 

3–4

 

 

 

 

 

4–5

 

 

 

 

 

5–6

 

 

 

 

 

Sociální dovednosti

 

 

Sociální dovednosti

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

1

Dokáže se odloučit od matky

3–4

 

 

 

2

Projevuje zájem o ostatní děti

3–4

 

 

 

3

Postupně se učí ovládat své chování a brát v úvahu ostatní děti

3–4

 

 

 

4

Postupně chápe, v čem spočívá střídání, ale ne vždy je schopné a ochotné ho dodržet

3–4

 

 

 

5

Začíná kooperovat s dětmi, respektovat je (učí se počkat, až na něj přijde řada, chápe, že je nutné se rozdělit…)

3–4

 

 

 

6

Zvyká si říkat „děkuji, prosím, dobrý den, na shledanou…“ (zpočátku jako odezvu, po připomenutí, ještě neužívá spontánně)

3–4

 

 

 

7

Postupně se učí chápat a dodržovat pravidla chování a jednání (neubližovat si navzájem, umět navázat kontakt, poprosit, požádat…)

3–4

 

 

 

8

Projevuje soucit, poskytuje útěchu (výrazem, gestem, slovně…)

3–4

 

 

 

9

Poprosí o pomoc, když má problém

3–4

 

 

 

10

V případě konfliktu se uchyluje spíše ke slovním než tělesným výpadům

3–4

 

 

 

11

Rádo se kamarádí (případně uzavírá přátelství s jedním či dvěma dětmi)

4–5

 

 

 

12

Vůči mladším dětem projevuje náklonnost, chová se ochranitelsky

4–5

 

 

 

13

Umí se vcítit do druhého, myslet na něj, podělit se, půjčit, dávat dárky…

4–5

 

 

 

14

Vesměs dodržuje základní pravidla slušného chování a zdvořilostní pravidla

4–5

 

 

 

15

Domluví se s ostatními (umí vyjádřit svoje nápady, potřeby, požádat o něco, dokáže hájit svůj názor…)

4–5

 

 

 

16

Spolupracuje, zapojuje se do činností ve skupině a vzájemně pomáhá

4–5

 

 

 

17

Umí počkat, až na něj přijde řada

4–5

 

 

 

18

Dokáže přijmout, že jiné dítě získá pozici, výhody, pozornost, kterou mělo ono samo před chvílí

4–5

 

 

 

19

Správně reaguje na pokyny autority (na prosbu, požadavek, zákaz, je přístupnější argumentům dospělého…)

4–5

 

 

 

20

Umí zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích

4–5

 

 

 

21

Na veřejnosti se chová přiměřeně (v kině, v divadle, v obchodě, u lékaře…)

4–5

 

 

 

22

Požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou

4–5

 

 

 

23

Vědomě projevuje zdvořilostní chování (pozdraví, přivítá se, rozloučí se, přeje dobrou chuť, dobré ráno, dobrou noc, odpovídá na otázky…)

5–6

 

 

 

24

Začíná se rozvíjet smysl pro morálku (dokáže rozpoznat vhodné či nevhodné chování, projevuje ohleduplnost, čestnost, soucit…)

5–6

 

 

 

25

Dokáže odmítnout nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, odolá navádění k něčemu nesprávnému, odmítne, co je mu nepříjemné…)

5–6

 

 

 

26

Zná základní pravidla chování na ulici (přecházení, správné reagování na světelnou signalizaci…)

5–6

 

 

 

27

Samostatněji plní i náročnější úkoly a zhodnotí výsledky (co jsem udělal dobře, co špatně, při různých činnostech projevuje samostatnost, rozhodnost, nebojácnost, vytrvalost, otevřenost…)

5–6

 

 

 

28

Začíná rozlišovat mezi hrou a úkolem (rozvíjí smysl pro povinnost, odpovědnost, dokončení započaté práce, pomoc druhým…)

5–6

 

 

 

29

Udržuje pořádek ve vlastních věcech i ve společných prostorách

5–6

 

 

 

30

Trpělivě překonává překážky

5–6

 

 

 

31

Zapojuje se mezi ostatní děti do her, při nichž je třeba rozhodovat, rozdělit role dodržovat určitá pravidla

5–6

 

 

 

 

 

Sebeobsluha

 

 

Hygiena

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

1

Musí být upozorněno

2,5–3

 

 

 

2

Aktivně hlásí potřebu

3

 

 

 

3

Jde samo na WC (stáhne, natáhne si  kalhotky, kalhoty)

4

 

 

 

4

Po použití WC si umyje a utře ruce

3,5–4

 

 

 

5

Při spaní je suché (vydrží nebo se probudí v případě potřeby)

3,5–4

 

 

 

6

Správně používá toaletní papír

4–5

 

 

 

7

Hygienu udržuje samostatně (jde samo, použije toaletní papír, splachovací zařízení, umyje a utře si ruce)

5–6

 

 

 

 

 

Umývání

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

8

Opláchne si ruce, utře se

3,5–4

 

 

 

9

Namydlí si ruce, umyje si obličej, utře se

3,5–4

 

 

 

10

Učí se samo si čistit zuby

3,5–4

 

 

 

11

Na upozornění se vysmrká

4

 

 

 

12

Samostatně používá kapesník

4–5

 

 

 

13

Samostatně si vyčistí zuby

4–5

 

 

 

14

Pozná, kdy je třeba si umýt špinavé ruce, pusu

5–6

 

 

 

 

 

Oblékání

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

15

Rozepne si zip

3

 

 

 

16

Stáhne a natáhne si kalhoty

3

 

 

 

17

Stáhne a natáhne si tričko, svetr, když ho má z poloviny na hlavě

3

 

 

 

18

Rukama si zuje boty

3

 

 

 

19

Obleče a vysvleče si jednoduché oblečení (tričko, tepláky…)

3–4

 

 

 

20

Obleče a vysvleče si ponožky

3–4

 

 

 

21

Zapne si boty na suchý zip

3–4

 

 

 

22

Rozepne lehce rozepnutelné knoflíky

4

 

 

 

23

Samostatněji se obléká a svléká

4

 

 

 

24

Samostatněji se obuje a vyzuje (bez zavázání tkaniček)

4

 

 

 

25

Snaží se ukládat věci na správné místo

4

 

 

 

26

Samostatně se obleče bez zavazování bot

5

 

 

 

27

Zvládá zapínání a rozepínání knoflíků

5

 

 

 

28

Složí a uloží věci na příslušné místo

5

 

 

 

29

Rozlišuje mezi přední a zadní částí oděvu

5

 

 

 

30

Pozná svoje oblečení

5

 

 

 

31

Zkouší zavazovat tkaničky

5

 

 

 

32

Zapíná zip

5

 

 

 

33

Obrací oděv, když je naruby

6

 

 

 

34

Dokáže pojmenovat jednotlivé druhy a části oblečení a zvolit vhodné oblečení a obuv podle počasí a podle příležitosti

6

 

 

 

 

 

Stolování

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

35

Správně drží lžičku

3

 

 

 

36

Jí samo, z vlastního talíře

3

 

 

 

37

Pije z hrnečku, skleničky

3

 

 

 

38

Pomáhá s chystáním předmětů ke stolování (prostírání, lžíce…)

3

 

 

 

39

Učí se napichovat vidličkou

3

 

 

 

40

Jí samostatně a čistě lžičkou i vidličkou

4

 

 

 

41

Začíná používat příborový nůž

4–4,5

 

 

 

42

Nalévá si pití ze zásobníku

4

 

 

 

43

Během celého jídla sedí u stolu

4

 

 

 

44

Dokáže prostřít s dopomocí

4

 

 

 

45

Samostatně prostře a sklidí se stolu

5

 

 

 

46

Krájí jídlo nožem

5–5,5

 

 

 

47

Namaže si chleba s dopomocí

5

 

 

 

48

Nalije si nápoj ze džbánu

5

 

 

 

49

Běžně používá příbor

6

 

 

 

50

Samostatně si namaže chleba

6

 

 

 

51

Samostatně si nalije polévku

6

 

 

 

 

 

Soustředění, vytrvalost, zaujetí

 

 

věk

nezvládá

zvládá s dopomocí

zvládá samostatně

Soustředí se na spontánní činnost

 

 

 

 

3-4

 

 

 

Soustředí se na strukturovanou činnost

 

 

 

3-4

 

 

 

soustředí se na spontánní činnost

 

 

 

 

4-5

 

 

 

Soustředí se na strukturovanou činnost

 

 

 

 

4-5

 

 

 

soustředí se na spontánní činnost

 

 

 

 

 

5-6

 

 

 

Soustředí se na strukturovanou činnost

 

 

 

 

4-5

 

 

 

 

 

 

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

 § 36 Plnění povinnosti školní docházky

 (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 (6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 (7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

                                         

Školský zákon, § 37 Odklad povinné školní docházky

 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

 

§ 46, Organizace základního vzdělávání

 (1) Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

  

§ 165 (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, Školský zákon č. 561/2004 Sb.

 

 
Všeobecné informace

 

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve dnech 15. ledna až 15. února 2012. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

 

2. Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

 

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

 

4. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 5 školského zákona).

Záleží na dohodě mezi ředitelem školy a zřizovatelem, jakým způsobem bude zřizovatel informován o těchto dětech pro účely případné náhrady neinvestičních výdajů podle § 178 odst. 6 školského zákona.

 

5. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

K pojmu "odborný lékař" pro účely tohoto zákona zaujalo MŠMT následující stanovisko (č. j. 20556/2005-14 ze dne 31. 5. 2005):

 

"Zákon č. 561/2004 Sb., předpokládá v § 37 odst. 1 pro doložení žádosti o odklad povinné školní docházky doporučující posouzení …..  S ohledem na stále se množící žádosti o výklad pojmu "odborný lékař" je třeba uvést následující. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, v § 35 odst. 1 stanoví, že základním článkem zařízení ambulantní péče jsou ordinace praktických lékařů, popřípadě ordinace dalších odborných lékařů. Z tohoto ustanovení je tedy nutné dovodit, že pro účely tohoto zákona se odborným lékařem rozumí rovněž praktický lékař.

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v příloze obory specializovaného vzdělávání lékařů. Mezi tyto specializační obory jsou mj. zařazeny rovněž obory dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

S ohledem na výše uvedené lze tedy konstatovat, že odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu povinné školní docházky může být v konkrétním případě rovněž dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k doporučení odložení začátku školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči především z důvodu jiných zdravotních potíží, je vhodné, aby takové posouzení provedl ten odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog atd. Uvedené se obdobně vztahuje na případy uvedené v § 42, § 48 a § 49 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb."

 

6. Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (hlava IV  zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).

 

Na základě informací sdělených MŠMT ČR  č.j. 17996/2005-14 se doporučuje  informovat zákonné zástupce dětí, žáků, kteří nejsou občany České republiky a pobývají oprávněně na území České republiky, nejedná-li se o občany Evropské unie nebo jejich rodinné příslušníky (dále jen "cizinci ze třetích států"), že podle § 20 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění, (školský zákon) je jim výslovně zaručen přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako občanům České republiky.

Cizincům ze třetích států se již zaručuje rovný přístup i ke školnímu stravování a zájmovému vzdělávání.

 

 

§ 36

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

 

V případě odkladu

- doporučení školského poradenského zařízení k odkladu

- doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu

- případně informace o přerušení správního řízení a ukončení správního řízení.

 

ŠKOLNÍ ZRALOST

 

Vážení rodiče,

dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

 

Optimální připravenost

Nedostačující připravenost

Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.

Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená.

Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.

Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.

Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.

Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.

Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.

Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva, zejména v Čj, M a v prvouce.

Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo, méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla.

Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.

Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice, nechápe učivo.

Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.

Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.

Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.

Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo.

Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

Důsledek pro výuku: selhává ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.

Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.

Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.

Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě.

Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.

Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.

Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit.

Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.

Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na  společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.

Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní, svárlivé.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.

Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí pokynům.

Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v  bezprostředním kontaktu  a za pobízení  dospělého, nedokáže se postarat o své věci. Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.

Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel.

Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli.

Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek.

Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a vědění, neklade otázky.

Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.

 

Přestože se klade velký důraz na výběr dobře připravených a zralých dětí do první třídy, vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Není proto divu, že velký počet dětí vykazuje po delší nebo kratší dobu (jen několik prvních týdnů školní docházky nebo až celý první rok) různě intenzivní a rozličně projevované známky nepřizpůsobení. V následující tabulce si můžete přečíst některé projevy této nepřizpůsobivosti, které může vysledovat paní učitelka ve škole nebo i vy doma – zejména při domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat odbornou pomoc – školního psychologa, výchovného poradce, poradenského psychologa v pedagogicko – psychologické poradně.

 

Ve škole dítě

Doma dítě

- nevydrží být soustředěné na vyučování

- odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy

- špatně se podřizuje kolektivnímu vedení

- vrací se ze školy unavené

- stále si s něčím hraje

- svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu

- nevydrží klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky

- postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní

- zaostává ve všech předmětech nebo v některém z nich

- pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný

- špatně navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně vstupuje do sociálních vztahů, což může negativně ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy

- trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením očí (pokud se neobjevují o víkendech a o prázdninách), zadrháváním či koktavostí

Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).

 

 

TOPlist